Nieuwsbrief juli 2021

Willemshoeve nieuws december 2021

(Lees deze mail online)

Hallo {name} in deze nieuwsbrief,

  • B&W van Soest zijn positief
  • Eerste algemene ledenvergadering toch digitaal
  • Raadsleden en wethouders op bezoek
  • Groot enthousiasme, dus toch een wachtlijst
  • Lees de nieuwsbrief van Herenboeren Nederland
  • Kijk-en-lees-tips

B&W van Soest zijn positief

Half november kwam er witte rook uit de schoorsteen van het gemeentehuis van Soest. Burgemeester en wethouders zagen voldoende aanleiding om positief te zijn over onze aanvraag tot bestemmingsplanwijziging. Dat betekent dat de aankoop van de gronden en van boerderij de Willemshoeve in gang gezet kon worden.

Het concept-bestemmingsplan Landgoed Willemshoeve wordt binnenkort gepubliceerd zodat mensen die dat willen er een zienswijze over kunnen indienen. Daarna behandelt de gemeenteraad de verandering in het bestemmingsplan.

Belanghebbenden hebben bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Dat betekent dat we nog niet precies kunnen zeggen hoeveel tijd de hele procedure in beslag neemt. Wij zouden het liefst vandaag nog aan de slag gaan, maar we moeten realistisch zijn en nog een tijdje op onze handen blijven zitten.

In de gemeente Baarn is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig. De activiteiten die we langs de Praamgracht van plan zijn, passen binnen het daar geldende bestemmingsplan. Alleen voor het mobiele kippenverblijf (de ‘kipcaravan’) is een vergunning nodig, maar dat lijkt geen probleem te zijn.

Eerste algemene ledenvergadering toch digitaal

Door de piek in het aantal coronabesmettingen bleek het niet mogelijk een veilige algemene ledenvergadering te houden in theater De Speeldoos in Baarn. Daarom besloten de kartrekkers om het roer op stel en sprong om te gooien en er een digitale bijeenkomst van te maken. De opkomst was goed: bijna 170 huishoudens namen deel aan deze Zoombijeenkomst. Over vijf onderwerpen konden de leden stemmen: jaarplan, begroting, bestuur, kascontrolecommissie en huishoudelijk reglement. Doordat er al twee Zoomsessies waren geweest voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, kostte de behandeling van deze onderwerpen niet heel veel tijd meer. Bij de stemming bleek dat vrijwel iedereen de voorstellen steunde. De definitieve uitslag kan nog iets afwijken. Er kwamen namelijk voor de vergadering al enkele volmachten binnen. Die kunnen echter geen schokkende verschillen meer opleveren.

De voorgestelde bestuursleden kunnen aan de slag met het jaarplan en de begroting. Het huishoudelijk reglement werd aangenomen en Victor Brandsen en Astrid Binnekamp gaan volgend jaar de kas controleren.

Helaas moesten we deze vergadering digitaal beleven. We kijken uit naar het moment van de opening van onze boerderij en hopen dan alle gemiste contacten ruimschoots in te halen.

Raadsleden en wethouders op bezoek

Op 27 en 30 oktober ontvingen we wethouders en raadsleden op de Willemshoeve. Zij gaven gehoor aan de uitnodiging om ‘onze plek’ nu eens in het echt te zien. We liepen weliswaar een beetje op de feiten vooruit, want op dat moment was het nog niet ‘onze plek’. De huidige pachter, Gijs van Zijtveld was zo vriendelijk om de deel open te stellen. Hier vertelden diverse kartrekkers wat onze plannen zijn. De politici waren oprecht geïnteresseerd. Positief was ook dat betrokken ambtenaren deelnamen aan het bezoek. Zij zijn volledig op de hoogte van onze plannen en ondersteunen ons met de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging.

Na de uitleg in de deel kregen de gezelschappen een korte rondleiding over het land. Uit de vragen die gesteld werden, bleek positieve betrokkenheid.

Groot enthousiasme, dus een wachtlijst…

Door de publicaties in allerlei media kwamen er de afgelopen maanden veel getekende intentieverklaringen binnen. Mensen hoorden en lazen over Herenboerderij Willemhoeve in de lokale media en werden enthousiast. Dat noodzaakte ons tot het instellen van een wachtlijst.

Op zich een fijn gevoel, maar voor de betrokkenen vinden we het heel vervelend. Uit de berichten die mensen meestuurden bij hun intentieverklaring bleek vaak groot enthousiasme voor het idee van een ‘eigen’ boerderij. “Wat een prachtig idee, wij worden graag lid van zoiets moois.” Jammer dat we mensen die zo enthousiast zijn teleur moeten stellen. Omdat we het maximumaantal leden al bereikt hadden, konden we niet anders dan een wachtlijst aanleggen. De huishoudens op die wachtlijst krijgen van tijd tot tijd bericht over hun positie op die lijst.

Dat er zo veel mensen in deze omgeving graag willen deelnemen aan een Herenboerderij, rechtvaardigt de gedachte dat er voor dergelijke initiatieven dus ruimte is. Nou ja, qua grond moet die ruimte natuurlijk wel eerst gevonden worden. Maar waarom geen nieuw initiatief in Amersfoort, of Hilversum, of Maartensdijk, of aan de noordkant van Utrecht? Het zou toch prachtig zijn als veel meer mensen wekelijks hun fietstassen kunnen vullen met producten van eigen land? We hopen het van harte.

Lees de nieuwsbrief Herenboeren Nederland

Als je lid bent van een lokale Herenboerderij, sta je niet automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Herenboeren Nederland. Dat kan niet in verband met privacywetgeving. Dat geldt ook voor mensen die geen lid zijn maar wel de nieuwsbrief van Herenboeren Willemshoeve ontvangen. Heb je interesse in de landelijke nieuwsbrief, dan kun je je hiervoor op deze pagina inschrijven: Herenboeren nieuws – Herenboeren

In de nieuwsbrief van Herenboeren Nederland staat dezelfde rubriek die ook in onze nieuwsbrief steeds te lezen was: Nieuws van andere Herenboerderijen. Een goed argument om die rubriek deze keer eens over te slaan want de landelijke nieuwsbrief geeft steeds een zeer compleet overzicht.

Kijk-en-lees-tips

Mooi artikel over het verschijnsel Herenboeren:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27997

Leuke uitzending over Herenboeren Wilhelminahoeve in Boxtel bij Binnenstebuiten: https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/terugkijken/23-november-2021

En ook de NOS besteedde aandacht aan Herenboeren in de regio Gelderland: https://nos.nl/regio/gelderland/artikel/161445-geen-boer-worden-wel-een-boerderij-bezitten-hier-kan-het?fbclid=IwAR0vFft68JjUeYuFG9pB4lzcUXZzFjXl0isvnsxEQk3PIh8IRFo5usKzrPg

Dit is de nieuwsbrief van Herenboeren Willemshoeve die regelmatig verschijnt. Je ontvangt Herenboerennieuws omdat je aangaf interesse te hebben in gezond, lekker en duurzaam voedsel dat van dichtbij komt.
Contact: willemshoeve.herenboeren.nl

Uitschrijven uit deze email lijst   |   Lees de mail online